תקנון האתר

אנא קראו תנאים אלו בעיון. השימוש באתר ובשירותים הניתנים במסגרתו, כפופים להסכמתכם לתנאים אלו במלואם. במידה ואינכם מסכימים לתנאים הרשומים כאן או לחלקם, עליכם לצאת מאתר זה. אנא הקליקו כאן כדי לצאת מהאתר.

הגדרות

"המרכז" או "מרכז הספורט": מרכז ספורט לילדים, בבעלות ובהנהלת גיא אטיאס. מושגים אלו מתייחסים למרכז הספורט לילדים ולגיא אטיאס, ביחד ולחוד, הכל לפי הקשר הדברים והדבקם.

"האתר": אתר האינטרנט של גיא אטיאס – מרכז ספורט לילדים.

"פעילות": אירועים, חוגים, סדנאות, שיעורים, הפעלות בימי הולדת, משחקים, פעילויות ספורט, תחרויות וכל פעילות או אירוע אחרים שניתן להירשם אליהם ו/או לרכוש אותם באתר.

"מוצר": מוצרים שונים אותם ניתן לרכוש באתר.

"חבר": מי שנרשם לאתר לצורך קבלת ניוזלטר ו/או מידע פרסומי אחר מאת האתר ו/או גיא אטיאס ו/או מרכז הספורט לילדים ו/או גורמים אחרים.

"מזמין": גולש באתר אשר גילו מעל 18 והוא כשיר ורשאי לבצע כל פעולה משפטית, או תאגיד, או כל גורם אחר המבצע באמצעות האתר רכישה של מוצרים או פעילות הניתנת להזמנה או רכישה באתר.

"משתתף": אדם, תאגיד או כל גורם אחר אשר אמור להשתתף ו/או משתתף בפועל בפעילות שהוזמנה באתר.

"משתמש באתר": אדם, תאגיד או כל גורם אחר שגולש באתר ו/או חבר באתר ו/או מזמין.

תנאים כלליים

האתר הוקם על מנת לספק מידע אודות גיא אטיאס ומרכז הספורט שבהנהלתו, וכן אודות הפעילויות והאירועים המתוכננים להתקיים במסגרת המרכז. האתר מאפשר למשתמש להזמין מוצרים מתחום הספורט והכושר, להירשם לפעילויות של גיא אטיאס ושל המרכז וכן להירשם לאתר כחבר, על מנת לקבל דברי דואר אלקטרוני תקופתיים, המכילים תכנים מעניינים, מידע שוטף מטעם מרכז הספורט והצעות שיווקיות רלוונטיות.

גיא אטיאס ומרכז הספורט שומרים לעצמם את הזכות לשנות תנאים אלו, לפי שיקול דעתם הבלעדי, וכל שינוי שכזה ייכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר.

אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד. כל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מעת בעל האתר, גיא אטיאס, הנו אסור.

באתר כלולים קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. מרכז הספורט ו/או גיא אטיאס ו/או מי מטעמם, אינם אחראים לתכני האתרים האחרים ו/או לכל נזק שעשוי להיגרם לגולש ו/או למידע ו/או לציוד שברשותו כתוצאה מגלישה לאותם אתרי אינטרנט אחרים.

תנאי שימוש אלו והצהרת הפרטיות, תקפים רק לגבי שימוש באתר וביצוע פעולות באמצעות האתר.

תנאי השימוש והצהרת הפרטיות, מנוסחים ברובם בלשון זכר מטעמי נוחות הכתיבה בלבד, והם תקפים גם כלפי נשים, קבוצות וארגונים.

הזמנת פעילויות ורכישת מוצרים

האתר מציע מוצרים לרכישה בהתאם לזמינותם במלאי, וכן פעילויות אליהן ניתן להירשם באמצעות הזמנת מקום בפעילות, על בסיס מקום פנוי.

לצד כל מוצר ופעילות, יירשם מחיר המוצר או הפעילות. חשוב לציין שהמחירים הכתובים באתר כוללים מע"מ כדין, ככל שחלה עליהם חובת תשלום מע"מ.

המחירים המופיעים באתר, רלוונטיים להזמנה באמצעות האתר בלבד. בהזמנה של מוצר או פעילות שלא באמצעות האתר, עשויים לחול על המוצר או הפעילות, מחירים שונים מאלו הרשומים באתר.

ניתן להירשם לפעילויות המוצעות באתר, על בסיס מקום פנוי. על מנת להירשם לפעילויות דרך האתר, יש למלא טופס פרטים אישיים המצוי לשם כך באתר ולהזמין את הפעילות המבוקשת באמצעות הזנת פרטי תשלום. בנוסף יש למסור למרכז הספורט לפני מועד תחילת הפעילות, אישור רפואי חתום ומקורי לפיו המשתתף כשיר להשתתף בפעילות שהוזמנה, מכל בחינה רפואית. לתשומת לבכם, יש למסור אישור רפואי כאמור לפני מועד תחילת הפעילות, אחרת המשתתף לא יורשה להשתתף בפעילות והדבר לא יהווה סיבה להחזר כספי כלשהו ו/או לביטול העסקה.

מכירת המוצרים באתר מתבצעת בשיטת מכירה אישית, במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי. על מנת לרכוש מוצר באתר, על המזמין לבחור מוצר ולבצע את ההזמנה בהתאם להוראות הקיימות באתר, באמצעות אמצעי תשלום מתאים שהנו בבעלותו המלאה, ואיננו מוגבל לפי כל דין.

בעת הזמנת מוצר, על המזמין להקליד פרטים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות ופרטים נוספים ככל שידרשו. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים והמדויקים, אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

חיוב המזמין בגין עלות המוצר או הפעילות אשר הוזמנו על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שהוזן על ידו, לאחר ביצוע הפעולה. כאמור לעיל, יש להקפיד על דיוק במסירת פרטי כרטיס האשראי ופרטי הזהות הנדרשים לצורך ביצוע ההזמנה.

מיד לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה.

במקרה בו העסקה נדחתה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה וההזמנה לא תבוצע בפועל. לתשומת לבכם, לא יישמרו מקומות פנויים בפעילויות ו/או מוצרים במלאי, עבור מזמינים שהזמנתם לא בוצעה בפועל עקב דחיה על ידי חברות האשראי, או מכל סיבה אחרת אשר גרמה לכישלון העסקה או אי ביצועה.

במקרה בו הוזמנו מוצר או פעילות שהיו זמינים לרכישה / הזמנה דרך האתר, אך בפועל אזלו מהמלאי, תבוטל העסקה על ידי מרכז הספורט ו/או גיא אטיאס והמזמין לא יחויב בכל תשלום. בנוסף לא תהיה למזמין כל טענה נגד מרכז הספורט ו/או גיא אטיאס, עקב אי זמינות המוצר או הפעילות כאמור.

אספקת פעילויות ומוצרים

פעילויות שהוזמנו, יתקיימו ככלל במקום ובזמנים אשר פורטו לגביהן באתר, בעת ההזמנה. מיקום פעילות, זמני קיום הפעילות, אופי הפעילות וזהות צוות ההדרכה, כפופים לשינויים. מרכז הספורט ידאג להודיע למזמין אודות שינויים כאלו, מוקדם ככל הניתן. לתשומת לבכם, המזמין יהא אחראי להודיע למשתתף על שינויים כאמור כאן.

מוצרים שהוזמנו, יסופקו באמצעות דואר שליחים או באמצעי מקובל אחר. מרכז הספורט יפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, לאחר שהתמורה בעד המוצר תשולם במלואה (או בתשלומים באמצעות כרטיס אשראי).

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ו/או ביישובי איו"ש, מרכז הספורט רשאי לספק את המוצרים למזמין במקום סמוך ככל ניתן למקום מושבו של המזמין, זאת לאחר תיאום מראש עם המזמין. חשוב לציין כי האספקה לאזורים מוגבלים לגישה מבחינה בטחונית ו/או יישובי איו"ש, עשויה להתארך בעד 14 ימים נוספים מעבר לזמן האספקה הנקוב בדף המכירה. עיכוב מעין זה הנו מוסכם מראש ולא ייחשב לאיחור באספקת המוצר.

דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים עלות נוספת במקרה של הובלה חריגה, דהיינו הובלה לקומה גבוהה מקומה 2 ללא אפשרות להוביל את המוצרים באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. העלות הנוספת עבור ההובלה החריגה, תימסר למזמין לאחר שיחושבו אותן עלויות אך טרם אספקת המוצרים בפועל.

זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה מחושבים לפי ימי עסקים, שהנם ימי א' עד ה' המהווים ימי חול. בחישוב זמן האספקה, לא נכלל יום הזמנת המוצר עצמו ולא נכללים ימי שישי, ימי שבת, ערבי חג, ימי חג וימי חול המועד.

בעת אספקת מוצרים, רשאי מרכז הספורט ו/או הגורם המשלח מטעמו, לדרוש למסור את המוצרים לידי המזמין עצמו.

מוצרים מסוימים ניתנים לאיסוף עצמי, ללא דמי משלוח. במידה וניתן לאסוף מוצר באופן עצמאי, הדבר יהיה כתוב בדף המכירה באתר. לקוח הבוחר באיסוף עצמי, יהיה אחראי להוביל את המוצר ולהרכיבו במידת הצורך. יובהר כי מרכז הספורט ו/או גיא אטיאס יהיו פטורים מכל אחריות לגבי שבר, אובדן, פגם או כל נזק אחר למוצר ו/או למזמין ו/או לצד ג', הכרוך באיסוף המוצר באופן עצמאי, בהובלתו העצמית, בהרכבתו ובשימוש בו.

ביטול עסקאות

ביטול עסקה ייעשה בהתאם כל דין, בדגש על תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

בעת ביטול עסקה בעניין מוצר שהובל אל המזמין, לא יושבו דמי המשלוח.

את הודעת המזמין על ביטול עסקה, יש לשלוח בכתב למייל שכתובתו atiasguy18@gmail.com או לכל מען אחר שיסוכם טלפונית עם מרכז הספורט.

מרכז הספורט רשאי לבטל עסקה במצב דברים בו נפלה טעות חריגה ומובנת בתיאור המוצר או הפעילות, מחירם או תיאורם כפי שהם מוצגים באתר. הביטול כרוך בהודעה טלפונית או כתובה למזמין, ואמצעי התשלום שלו לא יחויב. ככל שאמצעי התשלום חויב, המזמין יזוכה במלוא סכום הרכישה. לא יהיו למזמין טענות נוספות כלפי מרכז הספורט ו/או גיא אטיאס בעניין זה.

מרכז הספורט רשאי לבטל עסקה במצב דברים בו לא הועבר מלוא התשלום עבור המוצר או הפעילות שהוזמנו באתר ו/או החיוב באמצעי התשלום בוטל באופן חד צדדי על ידי המזמין. אין בביטול העסקה כדי לגרוע מכל טענה ו/או תביעה ו/או זכות העומד לרשות מרכז הספורט ו/או גיא אטיאס נגד המזמין, עקב ביטול העסקה שלא כדין על ידי המזמין ו/או באופן חד צדדי וללא הסכמה.

ניוזלטר ומידע שיווקי

המבקש להיות חבר ולקבל מידע פרסומי מהאתר, על בסיס קבוע, יירשם לאתר כחבר, על ידי מילוי פרטי ההתקשרות הנדרשים במקום המיועד לכך בטופס ההצטרפות, המצוי באתר.

הרשמה לחברות באתר מהווה הסכמה מצד הגולש לקבל דיוור שיווקי באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בדיוור ישיר, מטעם מרכז הספורט ו/או גיא אטיאס ו/או כל גורם אחר.

החברות באתר אינה כרוכה בתשלום, וניתנת לביטול בכל עת, באמצעות מסירת הודעה בדואר אלקטרוני, לכתובת atiasguy18@gmail.com. החברות באתר תיפסק בתוך 72 שעות ממועד קבלת ההודעה האמורה.

כל פרסום ו/או המלצה ו/או אזכור מוצרים ו/או פעילויות ו/או אירועים, המופיעים באתר ו/או בניוזלטר המופץ על ידי גיא אטיאס מרכז הספורט לילדים אינם בגדר המלצה מקצועית ו/או ייעוץ מקצועי, וכל הבוחר להסתמך על פרסום ו/או המלצה ו/או אזכור כאמור, ו/או לנהוג על פיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

מלוא זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר שייכים ויהיו בכל עת בבעלות מלאה ובלעדית של גיא אטיאס

האתר והתוכן המופיעים במסגרתו, לרבות עיצובו ופרטים עיצוביים הכלולים בו, שרטוטים, תרשימים, איורים, צילומים, תמונות, קטעי אודיו ו/או וידאו, טקסטים, גרפיקה וכיו"ב (להלן: "המידע") מוגנים במסגרת דיני זכויות היוצרים והקניין הרוחני בישראל ובמדינות אחרות, וכן באמנות בינלאומיות. המידע הוא קניינו של גיא אטיאס ו/או של צדדים שלישיים, אשר התירו לגיא אטיאס לפרסם באתר את המידע נשוא זכויות היוצרים, או מידע שאין בפרסומו באתר כדי הפרה של זכויות יוצרים לפי כל דין.

נאסר על כל משתמש באתר להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור מידע נגזר או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר.

המשתמש באתר מכיר בזכויות היוצרים ובקניין הרוחני שבמידע המפורט לעיל והוא מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע ו/או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים וקניין רוחני ובאמנות בינלאומיות, או לגרום לכל שינוי ו/או סילוף במידע, כולו או חלקו.

סימנים מסחריים המופיעים באתר, באין אם מופיע לצדם סימן מסוג © או ™ או ® ובין אם לאו, הם סימני מסחר או מותגים בבעלות גיא אטיאס, אשר השימוש בהם מותר בלעדית ל גיא אטיאס. המשתמש באתר לא יעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין הנ"ל, בסימני המסחר או במותגים.

הגבלת אחריות

האתר והמידע המופיע בו, מוצע לשימוש AS IS. מטרת האתר להציג מידע נכון ומדויק, אולם ייתכן והמידע אינו שלם ו/או יפלו טעויות טכניות ו/או אחרות במידע, לרבות טעויות מהותיות.

כל המידע המצוי באתר, נועד לשמש לידע כללי בלבד וכן לצורך מסחר במוצרים ורישום לפעילויות. המידע המובא באתר, כולו או חלקו, אינו מהווה ייעוץ מקצועי ו/או אישי. מרכז הספורט ו/או גיא אטיאס, אינם מתחייבים לנכונות המידע ו/או להתאמתו לצרכיו של משתמש כזה או אחר. למעשה, אסור להסתמך על מידע המופיע באתר או באתרים המקושרים אליו, בתור ייעוץ תזונתי ו/או רפואי ו/או בתחום הכושר הגופני ו/או כל סוג אחר של ייעוץ. יישום אישי של מידע כלשהו המופיע באתר, הנו באחריות המשתמש בלבד.

תיאורים, תכונות, דגמים, עיצובים או חזות של מוצרים ו/או פעילויות הניתנים להזמנה באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד. במקרה של אי התאמה בין המידע באתר לבין מידע הקיים במסמכים רשמיים אצל מרכז הספורט, ייחשב כנכון המידע הנמצא בידי מרכז הספורט.

מרכז הספורט אינו מתחייב שהשירות באתר יינתן כסדרו או ללא הפסקה, יתקיים ללא טעויות או יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית. למשתמש באתר לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מרכז הספורט ו/או גיא אטיאס בכל הנוגע לאמור לעיל.

השימוש באתר נעשה באחריות המשתמש. מרכז הספורט ו/או גיא אטיאס אינם נושאים באחריות בגין שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר, ולא ישאו באחריות לנזק מכל סוג עקב גישה לאתר והשימוש בו, או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר. בהקשר זה ראוי לציין שוב, כי זמינות המוצרים והפעילויות, כפופה לקיומם במלאי ולמקום פנוי (בהתאמה). אין בתקלה באתר או בגישה אליו, כמפורט בסעיף זה, כדי לטעון לקיומה של זכות קדימה או העדפה כלשהי.

בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין תנאי שימוש אלו לבין תנאים אשר סוכמו בכתב בין המזמין לבין מרכז הספורט, יגברו התנאים שסוכמו בכתב על תנאי השימוש הסותרים ועליהם בלבד. יובהר כי אין בסיכום כלשהו בכתב בין המזמין לבין מרכז הספורט, כדי לייתר את תנאי שימוש אלו בכללותם.

מדיניות פרטיות

השמירה על פרטיות המשתמש באתר חשובה לנו מאוד, לכן אנו מקדישים לנושא תשומת לב מיוחדת. כבר בפתח הדברים, חשוב לנו לציין שלא קיימת חובה בדין למסור את הפרטים הנ"ל, ומסירת הפרטים נעשית מרצונו החופשי של המשתמש ובהסכמתו.

המידע האישי אשר המשתמש באתר ימסור בעת השימוש באתר, לרבות לצורך הרשמה לניוזלטר ו/או ביצוע הזמנות באתר ו/או כל מידע אחר אשר יימסר על ידי המשתמש בהמשך, כמתבקש מסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודות המשתמש בקשר לשירותים אליהם נרשם ו/או בקשר להזמנות שביצע ו/או למוצרים שרכש ו/או לכל שימוש אחר שנעשה על ידיו באתר, ישמרו במאגרי המידע של מפעיל האתר. מרכז הספורט יעשה שימוש במידע ובפרטים אלו, בהתאם להוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו.

מרכז הספורט מתחייב לא להעביר את פרטיו האישיים של המשתמש באתר לצדדים שלישיים, למעט לצורך קיום התחייבויותיו כלפי המשתמש, כדי לאפשר למשתמש באתר ליהנות מהשירותים המוצעים באתר ו/או לבצע הזמנות של מוצרים ופעילויות המוצעים באתר ו/או לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר, ובכלל זה כדי לספק תמיכה טכנית ולטפל בבקשות או בתלונות, וכדי לטפל בתקלות באתר ו/או בשירותים הניתנים במסגרתו.

המשתמש רשאי לפנות למרכז הספורט בכל עת, בבקשה לתקן או להסיר מהמאגר כל מידע שנאגר אודותיו, באמצעות פניה בכתב לכתובת דואר אלקטרוני: atiasguy18@gmail.com ובכפוף למסירת פרטים מזהים נדרשים.

כמו כן, בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים והמודעות שהוצגו בפני המשתמש, התכנים שעניינו אותו, זמן שהיית המשתמש באתר ואילו פעולות המשתמש ביצע בו. המידע אינו מזהה את המשתמש באופן אישי והנו בעל אופי סטטיסטי בלבד. מרכז הספורט רשאי לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיו על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין ו/או לשם אספקת שירותים, גביית כספים, עריכת חשבונות, ואכיפת זכויותיו של מרכז הספורט ו/או גיא אטיאס, על פי הסכם זה ו/או כל הסכם אחר.

מרכז הספורט יהא רשאי להמשיך ולבצע פניות אל המשתמש בכל אמצעי תקשורת שהמרכז ימצא לנכון, בהצעות ובמסרים פרסומיים שונים. פניות כאמור ישוגרו אל המשתמש רק במידה ונתן הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת יהא בידי המשתמש לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתן.

במידה והמשתמש אישר לשלוח אליו מידע שיווקי אך אינו מעוניין יותר בקבלת המידע השיווקי או מידע מכל סוג אחר הנשלח ממרכז הספורט, על המשתמש לפנות בכתב בבקשה מתאימה לכתובת דואר אלקטרוני atiasguy18@gmail.com. זמן הטיפול הנו עד 10 ימי עסקים.

כמוסבר, מרכז הספורט רשאי להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש שיעשה המשתמש באתר לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי אנונימי. מרכז הספורט רשאי למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אל המשתמש או מזהים אותו באופן אישי.