רישום לקייטנה

על מנת לסיים את ההרשמה ולשריין מקום, אנא מלאו את כל הפרטים והקפידו להשלים את שני שלבי הרישום – שלב הפרטים האישיים ושלב התשלום.

שלב א׳ - מילוי טופס הרשמה לקייטנת ספורט

ילד מחזיק כדורגל ומדליה מעולם הספורט של גיא אטיאס